Vleesboom: 10 veel gestelde vragen over myomen

Vleesboom: 10 veel gestelde vragen over myomen

Een vleesboom wordt ook wel baarmoederfibroom of myoom genoemd.
Het is een goedaardig gezwel in of op de spierwand van de baarmoeder
waar naar schatting zo’n 40%¹ van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd
mee te maken krijgt. Meestal zijn de myomen zo klein dat ze geen
klachten geven, maar soms kan het zorgen voor onder andere zeer
hevige, pijnlijke en/of langere menstruaties. Behandeling ervan kan dan
nodig zijn om de pijnklachten aan te pakken. In dit blog ga ik aan de hand
van vaak gehoorde vragen in op onder meer de oorzaken, symptomen en
behandelingsmogelijkheden van een vleesboom.

Wil je meer weten over je hormoonhuishouding en gezonde recepten?
Klik hier om gratis recepten te downloaden.

Inhoudsopgave:

Vraag 1: Wat is een vleesboom?

Vraag 2: Hoe groot wordt een vleesboom?

Vraag 3: Wat zijn de oorzaken van een vleesboom?

Vraag 4: Zijn er risicofactoren voor vleesbomen?

Vraag 5: Kan een vleesboom kwaadaardig worden?

Vraag 6: Welke klachten kun je hebben met een vleesboom?

Vraag 7: Hoe wordt de diagnose vleesbomen gesteld?

Vraag 8: Wanneer wordt een vleesboom behandeld?

Vraag 9: Welke behandelingen zijn er voor een vleesboom?

Vraag 10: Kun je een vleesboom voorkomen?

Vraag 1: Wat is een vleesboom?

Zoals gezegd zijn vleesbomen goedaardige tumoren of knobbels. Ze
bestaan vooral uit spier- en bindweefsel – dat zich vermeerdert – en
groeien in de spierlaag van de uterus. Hier kun je ze op verschillende
plekken aantreffen. Want, ze komen zowel voor in baarmoederwand, de
buitenzijde van de baarmoeder en in de baarmoederholte².

Vraag 2: Hoe groot wordt een vleesboom?

De grootte van een baarmoederfibroom varieert. Soms wordt een myoom
zo groot als een appel of meloen en neemt de hele baarmoeder in beslag.
Andere vleesbomen blijven klein en hebben de omvang van een appelpit.
Ook het aantal myomen kan verschillen.

Vraag 3: Wat zijn de oorzaken van een vleesboom?

Waardoor een vleesboom ontstaat, is niet exact bekend. Wel hebben
wetenschappers ontdekt dat de hormonen oestrogeen en progesteron in
de vruchtbare levensfase van de vrouw het ontstaan en de groei ervan
bevorderen. Vandaar ook dat ze niet voorkomen vóór de eerste
menstruatie, maar vaak wel worden gevonden bij vrouwen tussen de 35
en 55 jaar en het vaakst bij vrouwen tussen de 45 en 55 jaar.
Na de allerlaatste menstruatie en als je in de menopauze komt worden de
myomen meestal kleiner door de afnemende hormoonproductie en
verdwijnen dan ook vaak helemaal.
Verder kan een vleesboom tijdens de zwangerschap plots gaan groeien
door de hormonale veranderingen in het vrouwelijke lichaam. Ook
hormoonbehandelingen tegen bijvoorbeeld overgangsverschijnselen
kunnen ervoor zorgen dat vleesbomen gaan groeien en dus groter
worden.

Vraag 4: Zijn er risicofactoren voor vleesbomen?

Er zijn bepaalde factoren die het risico van vrouwen verhogen om een
vleesboom of meerdere te ontwikkelen. Bekende risicofactoren zijn onder
andere:
– Erfelijkheid: wanneer vleesbomen in de familie voorkomen loop je een
hoger risico. Heeft je moeder myomen gehad? Dan is je kans zelfs drie keer
hoger dan gemiddeld.
– Afkomst: blanke vrouwen hebben minder kans op myomen dan
negroïde vrouwen³.
Overgewicht: vrouwen met een overgewicht⁴ hebben een grotere kans
om vleesbomen te krijgen. Obese vrouwen lopen zelfs een twee tot drie
keer grotere kan dan gemiddeld.
– Eetgewoontes: hoewel het bewijs niet sluitend is, blijkt uit
onderzoeken⁵ dat veel rood vlees eten eveneens de kans op vleesbomen
vergroot. Anderzijds lijkt veel groenten eten vrouwen juist te beschermen.
Ook een vitamine D-gebrek en hoge alcoholconsumptie zouden mogelijk
de ontwikkeling van myomen bevorderen.
– Zwangerschap en bevalling: zwangerschap en bevalling schijnen
volgens onderzoek een beschermend effect te hebben en het risico
verminderen⁶.

Vraag 5: Kan een vleesboom kwaadaardig worden?

Tot op heden is er geen verband gevonden tussen fibromen en een
verhoogde kans op baarmoederkanker. De kans dat een vleesboom zich
ontwikkelt tot een kwaadaardige tumor is statistisch gezien 1 op de
10.000. Ook de aanwezigheid van een of meerdere vleesbomen verhoogt
volgens onderzoekers niet de kans om een andere vorm van kanker in de
baarmoeder te krijgen.
Overigens een zeer snelle groei van een vleesboom kan wijzen op een
kwaadaardig gezwel. Vandaar dat een arts de groei van myomen met
tussenpozen zal willen controleren.

Vraag 6: Welke klachten kun je hebben met een vleesboom?

De meeste vrouwen hebben geen of weinig klachten. Want, een
vleesboom groeit doorgaans langzaam en veroorzaakt geen pijn of
ongemak. Het gebeurt daarom nogal eens dat een vleesboom tijdens een
routineonderzoek wordt ontdekt. Maar wanneer een fibroom groot wordt
kan dat zorgen voor allerlei nare pijnklachten. Een overzicht met
symptomen⁸ die je als vrouw zoal kunt ervaren, namelijk:
Menstruatieklachten als zware en langdurige bloedingen. Soms zijn de
bloedingen zo erg dat er sprake is van bloedarmoede.
– Pijn tijdens het vrijen.
– Vaak moeten plassen doordat een vleesboom op de blaas drukt of
moeite hebben met het ophouden ervan.
– Pijn in het bekkengebied of een zwaar en/of vol gevoel ervaren. De
aanwezigheid van grote myomen kan er zelfs voor zorgen dat het lijkt
alsof je zwanger bent.
Verstopping doordat de myomen zo uitzetten waardoor de baarmoeder
tegen de blaas of darmen wordt gedrukt met alle gevolgen van dien.
– Lage rugpijn als de baarmoeder door de groei van een myoom naar
achteren wordt gekanteld.
– Vruchtbaarheidsproblemen doordat de eicel zich niet in de
baarmoederwand kan nestelen door de aanwezigheid van vleesbomen.
Overigens dit is zeer zeldzaam⁷.
– Complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling. De kans om via een
keizersnede te bevallen, is zes keer zo groot.

Vraag 7: Hoe wordt de diagnose vleesbomen gesteld?

Hierboven schreef ik al dat een vleesboom nogal eens bij toeval tijdens
een gynaecologisch onderzoek wordt ontdekt. En heb je geen klachten?
Dan is het ook niet nodig om er wat aan te doen. Echter, heb je last van
zware en langdurige menstruaties? Pijn in je buik en of lage rug? En ben
je zeer vermoeid? Bezoek dan zeker je huisarts. Vermoedt die dat
baarmoederfibromen de oorzaak van je klachten kunnen zijn? Dan word je
doorverwezen naar een gynaecoloog. Die kan via een inwendige
echoscopie vleesbomen groter dan een halve centimeter ontdekken.
Vervolg- dan wel aanvullend onderzoek kan bestaan een
watercontrastechoscopie, hysteroscopie en/of laproscopie of een MRIscan.
Afhankelijk van de uitslag wordt vervolgens in samenspraak met jou
de verdere behandeling besproken.

Vraag 8: Wanneer wordt een vleesboom behandeld?

Heb je vleesbomen, maar geen klachten? Dan hoeft er in principe niets
aan de myomen te worden gedaan. Ervaar je wel (ernstige) klachten? Dan
kies je in overleg met de gynaecoloog voor een behandeling die bij het
beste bij je past. Welke dat is, hangt af van verschillende factoren. Het
aantal vleesbomen, waar ze zich bevinden, hoe groot ze zijn, je leeftijd en
of je nog zwanger wilt worden.

Vraag 9: Welke behandelingen zijn er voor een vleesboom?

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Welke ervan voor jou
geschikt is, hangt af van allerlei factoren, namelijk: klachten verminderen,
groei van vleesbomen tegengaan of het verwijderen van de vleesbomen.
Hieronder een overzicht met de behandelopties:

– Baarmoeder verwijderen bij een vleesboom

Baarmoeder verwijdering gebeurt meestal alleen als er sprake is van grote
vleesbomen. En wil je nog zwanger worden? Dan is dit niet geschikt,
omdat je onvruchtbaar wordt. Daarbij kun je na het verwijderen van de
baarmoeder andere klachten ervaren als vervroegde overgang en geen zin
meer in seks hebben.

– Vleesbomen verwijderen

Is er sprake van kleine vleesbomen? Dan kunnen die worden weggehaald
via een hysteroscopie⁹ . Een andere methode is de slagaders naar de
baarmoeder afsluiten. Hierdoor verschrompelen de vleesbomen zeg maar.
Heb je nog een kinderwens? De aders afsluiten is dan geen optie. Je loopt
namelijk het risico dat ook de bloedvaten naar je eiserstokken worden
afgesloten.

– MR-HIFU

Dit staat voor MRI-gestuurde High Intensity Focused Ultrasound¹º en is
een vrij nieuwe behandelmethode. De voordelen ervan zijn dat één
behandeling volstaat en er niet in je lichaam gesneden hoeft te worden.
Wat er gebeurt, is dat de vleesboom wordt verhit waardoor deze krimpt
en uiteindelijk afsterft.

– Medicijnen bij een myoom

Is er sprake van een kleine vleesboom? Dan worden vaak medicijnen
voorgeschreven als de pil, hormonale medicamenten of
ontstekingsremmers. Meestal hebben deze middelen maar een tijdelijk
positief effect en komen de klachten weer terug. Daarbij komt dat
sommige medicijnen bijwerkingen hebben als psychische klachten,
botontkalking en overgangssymptomen.
Trouwens sinds 2015 is het medicijn ulipristalacetaat (UPA) op de markt.
En dat middel blijkt zeer effectief te zijn tegen baarmoederfibromen. 93%
van de vrouwen had aan het eind van de kuur de hevige bloedingen onder
controle¹¹.

Vraag 10: Kun je een vleesboom voorkomen?

Over hoe je een vleesboom voorkomt, is weinig wetenschappelijke
informatie beschikbaar. Kijk je naar de risicofactoren bij vraag x dan kun
blijkt wel dat een gezond gewicht en verse groenten plus fruit eten de
kans op een myoom verkleint. Vooral kruisbloemige groenten als broccoli,
bloemkool, raapstelen en boerenkool. Verder is er een onderzoek¹² waarin
staat dat minder suikerrijk eten en dus kiezen voor voeding met een lage
glychemische index een positief effect heeft en de ontwikkeling van een
vleesboom vermindert. Ook is er een laboratoriumstudie¹³ waarin staat
dat voldoende vitamine D binnenkrijgen de groei van de
baarmoederfibroomcellen met bijna 50% afremt.

Heb je ervaring met een vleesboom? En wil je die delen? Of heb je nog
vragen? Adviezen? Tips? Ik vind het fijn als je een reactie geeft. Dat kan
op mijn Facebookpagina of hieronder.
Wil je hulp bij de overgang? Klachten die je ervaart? Ik help je daar graag
bij. Bekijk vrijblijvend eens mijn programma Overwin je Overgang.

Bronnen:
1. http://www.europeanurology.com/article/S1521-6934(08)00021-7/abstract
2. http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestations-diagnosisand-natural-history-of-uterine-leiomyomas-fibroids?source=see_link#H30312569
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9397113
4. http://www.monografias.com/trabajos-pdf/uterine-tumors-diagnosistreatment/uterine-tumors-diagnosis-treatment.pdf
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25826470
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9757871
7. http://obgyn.ucla.edu/infertility
8. https://fibroidsconnect.com/fibroid-symptoms/
9. https://www.ziekenhuis.nl/onderzoek-diagnose/h/hysteroscopie-kijken-in-debaarmoeder/hoe-gaat-een-hysteroscopie-in-zijn-werk/item27072
10. https://www.vleesboom-hifu.nl/
11. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002041/WC500124085.pdf
12. http://ajcn.nutrition.org/content/91/5/1281.full
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736132

Over de schrijver
Geeske
Door

Geeske

op 20 Dec 2017

Ik had heel veel bloedverlies toen ik een vleesboom had dat ik moest na de operatie worden opgenomen op de intensive care voor het toe dienen van een paar liter bloed als ik dit niet had gedaan had ik maanden niet kunnen werken en was ik heel slap geweest. Ik voelde me weer lekker warm worden toen het bloed werd toe gediend, daarna kwam ik meteen in de overgang dat merkte ik doordat de ongesteldheid meteen onregelmatig werd en eigenlijk veel minder, maar vaker in het begin en na een paar jaar is het denk ik verdwenen, terwijl de arts had gezegd dat ik nog lang nog niet in de overgang zat. Mijn moeder was pas 59 jaar toen ze in de overgang kwam en dat zou dan waarschijnlijk bij mij ook zo zijn, maar het werd 10 jaar eerder. Mijn huisarts bevestigde dat het door de operatie kan komen dat ik meteen in de overgang kwam.

Ria Kamelle
Door

Ria Kamelle

op 20 Dec 2017

Hoi Geeske, dank voor het delen van je verhaal. Ontzettend waardevol voor andere lezers die vragen hebben over een vleesboom. Heel veel sterkte gewenst!

Yvonne
Door

Yvonne

op 13 Apr 2018

Mijn baarmoeder met vleesboom is weggehaald. Soms voeld het alsof er toch een vleesboom zit. Druk in mijn buik. Ik ben 71 jaar. Kan dit of is het iets anders???

maya
Door

maya

op 11 Nov 2018

kan het zijn dat myomen binnen een maand plots veel kleiner zijn?

Jacqueline
Door

Jacqueline

op 01 Aug 2019

Ik weet al heel lang dat ik vleesbomen heb. Toen ik al enige jaren overgangsklachten had kreeg ik plotseling hevige buikpijn. De huisarts heeft mij doorgestuurd naar de gynaecoloog. Daar bleek dat mijn baarmoeder volzat met vleesbomen (veel meer dan daarvoor). De grootste was meer dan 5 cm, en een na grootste ruim 4 cm. Dit bleek uit de MRI in november 2018. Vorige week heb ik weer een MRI gehad, nu blijkt dat de grootste niet kleiner is geworden. Deze heeft we een afgesloten bloedvat, dat bleek al bij de eerste MRI. Ik heb 12 augustus pas een afspraak bij de gyneacoloog, moet ik me zorgen maken of is dit normaal?

Reactie plaatsen